Bewustwording

Bij organisaties en bedrijven richt In Food Shape zich op het vergroten van het bewustzijn dat leefstijl erg belangrijk is om gezondheid te verbeteren. Daartoe zet ik strategische Storytelling in bij lezingen, presentaties en workshops.

Er is nog zoveel werk te doen als het gaat om bewustwording. Daar begint alles mee. Als je als bedrijf, organisatie of gemeente je mensen bewuster kan maken van bepaalde patronen, dan geef ze je belangrijke handvatten om de regie over hun leven weer te pakken. Dan gaan ze niet enkel op een andere manier om met een ‘ziekmakende’ maatschappij, maar dan creëren ze zelf een gezondere maatschappij. 

Inge: 'Daar profiteert de organisatie én de medewerker van.'

Daarnaast is humor een belangrijk ingrediënt van de nudging programma’s die ik ontwikkel. Zo maak ik onder meer podcasts, videoclips, webinars om gedragsverandering teweeg te brengen op leefstijlgebied. Bovendien is het belangrijk dat het om een reeks van videoclips, podcasts, webinars,… gaat. Daarbij vindt de herhaling van het format, de herkenbaarheid van de vorm, het beeld, het geluid, en de laagdrempeligheid van de insteek aansluiting bij de toehoorder. Een soort ‘hapklare’ brokken die net als fast-food achteloos naar binnen wordt geschoven. En waar men met een goed gevoel vandaan komt!

Voorbeeld lezing: Met de billen bloot

Waarschuwing: NIET voor betweters, vingerwijzers, schoffeerders, onverschilligen, roddelaars, vooroordelers, lange tenen, schandesprekers, wijsneuzen, ver-van-mijn-bed-roepers, bemoeiallen, criticasters, wise guys en tere zieltjes. WEL voor gewone mensen zoals u en ik.

Deze luchthartige lezing wordt gebracht als een verhaal, aangevuld met wetenschappelijk onderzoek en gezond boerenverstand. Gaandeweg wordt duidelijk wie verantwoordelijk is voor de enorme gezondheidsproblemen waar onze maatschappij mee kampt. Deze lezing is ook – misschien wel vooral – bestemd voor mensen die geen chronische aandoening, gezondheidsklachten of overgewicht hebben.

Eén ding staat vast: je komt onbevangen binnen. Al de rest is onzeker.

Programma's

Onder mijn klanten bevinden zich bedrijven, zorgverzekeraars, overheden, organisaties, verenigingen, maar ook artsen en paramedici. De programma’s die ik ontwikkel zijn uniek, nieuw en laagdrempelig. Omdat ik als ervaringsdeskundige een serieus onderwerp met mijn methodiek op diverse luchtige manieren onder de aandacht breng, breng ik een feel good gevoel over bij de doelgroep. Is dat niet precies hoe reclame werkt? We hebben gezien hoe sterk dat kan werken, dus waarom dat niet inzetten bij ‘interventies’?

Duurzame inzetbaarheid

Na een telefonische kennismaking kan een cliënt besluiten om deel te nemen aan een programma voor groepsbegeleiding. Na het individuele intakegesprek wordt een behandelplan opgesteld dat rekening houdt met de groepsactiviteiten. Deze kunnen onder meer bestaan uit thema-bijeenkomsten, gezamenlijke wandelconsulten en praktische workshops.

Creatieve partner

Innovatieve projecten voor leefstijlverandering kunnen een beroep op mij doen om mee te denken over en het implementeren van creatieve manieren om bewustwording te vergroten. (Specialisatie: lage SES)

Bruggen slaan

De gapende kloof tussen wetenschap en (toekomstige) patiënt overbruggen door storytelling in te zetten als interactieve interventie. 

Presentaties

Voor bedrijven, organisaties, overheden, en zorgprofessionals verzorg ik presentaties over leefstijl of voeding gerelateerde onderwerpen. De presentaties worden aangepast aan het thema van de bijeenkomst, of aan de vraag van de opdrachtgever.

Culturele Peergroups

Mensen met diverse culturele achtergronden inspireren tot leefstijlverandering door rolmodellen uit de peergroep. (Video)Storytelling is een heel sterk medium hierbij. Tal van 'patiënten' vertrouwden hun verhaal al aan mij toe, waaronder mensen met diabetes type2 en copd, cardiovasculaire aandoeningen, endometriose en psychische aandoeningen.  Het laagdrempelig delen van deze verhalen zet anderen aan om ook met hun leefstijl hun gezondheid te verbeteren.

Vlog

Als MoJo (Mobiele Journalist) heb ik ruime ervaring met (semi)live verslag leggen tijdens events op gebied van leefstijl(geneeskunde). Ervaar het voordeel van een freelancer die snelheid en flexibiliteit houdt in uw cross-mediale communicatie. Dit alles kan met vertaling en ondertiteling. Voor uw internationale netwerk of markt wordt een native speaker ingeschakeld die uw video van een professionele Engelse ondertiteling voorziet. 

‘Wanneer een bloem niet bloeit, repareer je de omgeving waarin ze groeit, niet de bloem.’
aldus: Onbekende auteur

Made with love by I-Von. All rights Reserved.